Welkom bij studentenvereniging AEGEE-Enschede

Welkom op de website van AEGEE-Enschede, één van de grootste studentenverenigingen van Enschede. Bij AEGEE staan gezelligheid, gelijkwaardigheid en zelfontplooiing centraal. Elke dinsdag en donderdag is er een kroegavond en er worden verschillende activiteiten georganiseerd. Van begin af aan ben je een volwaardig lid, er is geen ontgroening en als eerstejaars sta je gelijk aan ouderejaars. In plaats van een ontgroening hebben we Het After Intro Programma (HAIP). Hierin worden zes weken lang elke dinsdag en donderdag activiteiten georganiseerd, zodat je de vereniging kan leren kennen. Door het contact met de vele verschillende leden en door de vele commissies die bij de vereniging actief zijn, is er altijd wel iets voor jou te vinden om in te groeien.

De HAIP is “Het After Intro Programma” van AEGEE-Enschede. Tijdens deze zeven weken zijn er elke week verscheidene activiteiten waarbij je de vereniging beter kan leren kennen. Al deze activiteiten zijn open voor iedereen, dus neem gerust je vrienden of huisgenootjes mee ook al ben jij of zijn zij geen lid van AEGEE. Gemiddeld hebben we zo’n twee activiteiten per week van mooie feestjes en kamp tot een liftweekend en een workshop of lezing.

AEGEE-Enschede kent verscheidene commissies om de vereniging draaiende te houden. Zo zijn er commissies die een mooie activiteit neerzetten zoals de skireiscommissie of de evenementcommissie. Maar we hebben ook commissies die ondersteunend te werk gaan zoals het PromoTeam of het Computer Operating Team dat de IT faciliteiten onderhoudt.

In je eerste jaar krijg je de mogelijkheid om een jaarclub te vormen met andere eerstejaars AEGEE-ers. Een jaarclub bestaat uit 5-15 leden uit dezelfde lichting. Met deze jaarclub eet je vaak samen, doe je mee aan activiteiten of organiseer je ze zelf en zal je je in onze kroeg vaak mee vermaken.