Batavierencommissie

De BataCie (BatavierenCommissie) van AEGEE-Enschede zorgt ervoor dat we ook met AEGEE vertegenwoordigd zijn bij de jaarlijkse Batavierenrace van Nijmegen naar Enschede. De bestuursverantwoordelijke is Jesse. De commissieleden van deze commissie zijn Teun Kok, Rik Smale en Renske Schram.