Raad van Advies

De RvA (Raad van Advies) voorziet het Board van gevraagd en ongevraagd advies. Door de variëteit aan achtergronden kunnen ze een hoop expertise overbrengen aan het bestuur. Ze worden gechargeerd en gedechargeerd door de ALV.

De Raad van Advies bestaat dit jaar uit:
Amarins Veeman
Andrea Sterkenburg
Douwe van Leeuwen
Eline van Hove
Evelien van Genugten
Femke van Stratum
Kevin Vogelzang
Liza Hoveling
Marlijn van Erk
Mick van der Vegt
Paul Smits
Tom Simons
Wietske Jousma
Wilmer Bouma