Nieuws

Stukken ALV 13-11-2017

Hierbij de stukken voor de ALV van 13-11-2017:

  • De agenda voor de ALV van 13-11-2017
  • De uitgewerkte notulen voor de ALV van 11-9-2017 voor agendapunt 7: Bus.
  • Het strategisch plan zoals voorgesteld tijdens de ALV van 11-9-2017. Wegens de lengte van de vorige ALV is dit stuk niet besproken.
  • Het busplan
  • Het cameraplan
  • Toegevoegd 12-11-2017: KasCo brief m.b.t. het busplan

 

Stukken ALV 11-09-2017

Hierbij de stukken voor de ALV van 11-09-2017 (Update):

De agenda, de notulen van 01-05-2017, het jaarverslag van Board XXXI, het beleidsplan van KB XXXII, de bezwaarbrief over de benoeming van Eximiae Unitatis als dispuut, het busdocument 2017 en de delegatebrieven van Rik Smale, Steyn ten Kate en Thamar Weerts.

Update 1: Het financiële deel van het jaarverslag is toegevoegd.