Corpus Iuridicum versie 21 - mei 2017

Het Corpus Iuridicum van AEGEE-Enschede. Het bevat de statuten, het huishoudelijk regelement en de Convention d'Adhésion.