Stukken ALV 11-09-2017

Hierbij de stukken voor de ALV van 11-09-2017 (Update):

De agenda, de notulen van 01-05-2017, het jaarverslag van Board XXXI, het beleidsplan van KB XXXII, de bezwaarbrief over de benoeming van Eximiae Unitatis als dispuut, het busdocument 2017 en de delegatebrieven van Rik Smale, Steyn ten Kate en Thamar Weerts.

Update 1: Het financiële deel van het jaarverslag is toegevoegd. 

Update 2: Het strategisch plan voor 2017-2021 is toegevoegd. Daarnaast zijn er enkele wijzigingen in het beleidsplan van KB XXXII en is de motivatiebrief voor voorzitter van de ALV toegevoegd.

Update 3: De brief van Emma Boersma is toegevoegd, de correcte notulen van de vorige ALV zijn toegevoegd en de incorrecte zijn verwijderd.