Een avond in het leven van het Sociëteitsbestuur!

Het is zondagavond. Het SB is op kantoor. De vergadering staat gepland om 20:30. Zodra iedereen op kantoor is, hopen we te kunnen beginnen. Lianne heeft echter haar bestandje waar ze de notulen in typt nog niet klaar staan en Danique heeft de agenda’s nog niet geprint. Er zit niks anders op dan dat we te laat beginnen en dus nog later klaar zijn dan normaal. Goed, dan is het eindelijk tijd om te beginnen. De vergadering wordt geopend om 20:47 en de agenda wordt vastgesteld. Na de mededelingen waar iemand vermeld heeft brak te zijn, de post bekeken te hebben en gecheckt te hebben of iedereen zijn of haar actiepuntjes gedaan heeft, gaan we natuurlijk op volgorde van anciënniteit alle functies langs. Danique, mevrouw de Praeses, heeft het maandelijkse voorzittersgesprekje gehad met Adrian en vertelt beknopt wat er besproken is. Lianne, ab Actis, heeft een update over de verzekering, Thomas, Quaestor, vertelt wat we afgelopen week voor omzet gedraaid hebben en Jasper, Mercator, vertelt wat voor plannen Bacardi met ons heeft. Als laatste is Fabrice aan de beurt. Hij houdt zijn gebruikelijke onsamenhangende verhaal over wat er nu weer kapot is in de kroeg en hoe het gaat met de tappers. Minstens twee uur na de opening van de vergadering is het tijd voor de evaluatie van de afgelopen diensten. Er wordt gedeeld wat voor moeilijke, danwel leuke dingen er gebeurd zijn tijdens een kroegavond. Is dit niet het geval, dan gaan we door naar het volgende puntje. Wat dit is, verschilt per vergadering. De ene keer staat het beleidsweekend op de agenda, de andere keer de constitutieborrel, de klusvakantie, het nu nog potentiële kSB of het zogenaamde SBitch moment. Thomas heeft nog minimaal vier dingen voor de W.V.t.T.K, we plannen nog even snel de volgende vergadering en we zijn klaar!

Onze avond zit er echter nog niet op. Er is een reden dat SB’ers bekend staan om hun omgedraaide ritme. We gaan naar beneden, doen de kroeg open, tappen tap 1 door en de naborrel kan beginnen. Van een rustig door Danique geïnitieerd potje klaverjassen, naar een door Fabrice en Jasper gewonnen spel beerpongen, naar met zijn allen mexen. Dat mexen is trouwens ook nog wel eens een keertje omgeslagen naar spoelbakmexen. Toen lag ineens de halve inhoud van de spoelbak op de grond.. Apart. Rond een uur of vier is het dan tijd om naar huis te gaan. Lianne twijfelt weer eens of ze naar haar eigen huis moet gaan op de campus, of dat ze liever naar haar vriend gaat, die een stuk dichterbij woont. Fabrice zet zijn koptelefoon op en loopt een paar honderd meter naar huis. Danique, Thomas en Jasper moeten dezelfde kant op, dus die fietsen met z’n drieën om de beiaard richting de oude Hema.
Het is laat, het SB is eindelijk thuis en gaat slapen. Goedemorgen, normale mensen en tot morgenmiddag!