Stukken ALV 13-11-2017

Hierbij de stukken voor de ALV van 13-11-2017:

  • De agenda voor de ALV van 13-11-2017
  • De uitgewerkte notulen voor de ALV van 11-9-2017 voor agendapunt 7: Bus.
  • Het strategisch plan zoals voorgesteld tijdens de ALV van 11-9-2017. Wegens de lengte van de vorige ALV is dit stuk niet besproken.
  • Het busplan
  • Het cameraplan
  • Toegevoegd 12-11-2017: KasCo brief m.b.t. het busplan

 

NB: Het kan zijn dat het busplan nog wordt aangepast. Bestuur is nog in afwachting van een respons over het verhogen van het eigen risico op de verzekering zoals besproken in optie 1 van het busplan.