Corpus Iuridicum versie 22 - mei 2018

Afgelopen ALV is het Corpus Iuridicum aangepast met 4 nieuwe artikelen betreffende datagebruik leden, aangaan contractuele verplichtingen en machtigingen. Hierbij de nieuwste versie.