ALV

Op maandag 20-05-2019 is er een Algemene Leden Vergadering.

De stukken voor deze vergadering zijn bijgevoegd of te vinden in de bibliotheek.

Let op deze stukken zijn op 15-05-2019 16:50 geüpdate

Hierbij de stukken voor de ALV van 11-09-2017 (Update):

De agenda, de notulen van 01-05-2017, het jaarverslag van Board XXXI, het beleidsplan van KB XXXII, de bezwaarbrief over de benoeming van Eximiae Unitatis als dispuut, het busdocument 2017 en de delegatebrieven van Rik Smale, Steyn ten Kate en Thamar Weerts.

Update 1: Het financiële deel van het jaarverslag is toegevoegd. 

Hierbij de stukken voor de ALV van 01-05-2017:

De agenda, de notulen van de ALV van 16-01-2017, het resultaat, de ontslagbrief van Lea Watzlawek, de KasCo brief en de presentaties. We willen jullie er graag op wijzen dat de Board update anders is dan dan de vorige keren. Onderaan de Powerpoint slides is telkens een korte uitleg gegeven bij desbetreffende punten. Wij adviseren ook om deze door te lezen ter voorbereiding op de ALV. Gedurende de presentatie zal dit keer ruimte zijn voor vragen, zoals is aangegeven door de 'Vragen?' slide.

En het lid van de maand februari is..... Eline Wientjens! Eline zet zich dit jaar op verschillende manieren in voor de vereniging, waar we haar ontzettend dankbaar voor zijn. Zo helpt ze actief mee binnen een aantal genootschappen met het organiseren van hun activiteiten, waar ze veel intiatief in neemt. Ook is ze actief binnen de werkgroep Strategisch Plan, en is ze dit jaar voorzitter van de ALV's. Een hoop assertiviteit en inzet!

Eline, heel erg bedankt voor je inzet, en ga zo door!

De ALV die eerst gepland stond op 10 april is in verband met tentamenweken en de algemene planning verplaatst naar maandag 1 mei. We hopen velen van jullie daar te mogen zien!

Abonneren op RSS - ALV