huishoudelijk reglement

Afgelopen ALV is het Corpus Iuridicum aangepast met 4 nieuwe artikelen betreffende datagebruik leden, aangaan contractuele verplichtingen en machtigingen. Hierbij de nieuwste versie.

Het Corpus Iuridicum van AEGEE-Enschede. Het bevat de statuten, het huishoudelijk regelement en de Convention d'Adhésion.

Het Corpus Iuridicum van AEGEE-Enschede. Het bevat de statuten, het huishoudelijk regelement, de algemene regels en de Convention d'Adhésion.

De bestanden voor de Algemene Ledenvergadering van 08-09-2014: De agenda, de notulen van de ALV van 12-05-2014, de voorgestelde HR-wijziging, het jaarverslag 2013-2014 van Board XXVIII en het beleidsplan 2014.

De voorgestelde toevoeging aan het Corpus Iuridicum is te vinden op pagina 25: het kopje 'sollicitatiecommissie kandidaatsbestuur'.

Het Corpus Iuridicum van AEGEE-Enschede. Het bevat de statuten, het huishoudelijk regelement, de algemene regels en de Convention d'Adhésion.

Abonneren op RSS - huishoudelijk reglement